Hur få kvalitet i kravgranskning?

Jag tror att alla är överens om att det är viktigt att kvalitetssäkra kravspecifikationer. En felaktig eller inkomplett kravspecifikation kan få katastrofala följder. Som kravansvarig har man gjort sin kravplan och punkten ”kravgranskning” låter ju tämligen enkel att genomföra. Men är det så i verkligheten? I många fall inte tyvärr.

I det ideala scenariot har man innan mötet fått in kommentarer, infört uppenbara uppdateringar och markerat det som behöver diskuteras under mötet. Tanken är att på själva mötet bara ta upp de granskningskommentarer som behöver diskuteras i grupp och sen styra mötet mot de punkter man känner behöver belysas lite extra.

Trots att man innan mötet säkerställt punkterna:

–       Identifiera rätt granskare och få OK  från linjen om så behövs
–       Kalla till möte i god tid
–       Distribuera granskningsmaterial och eventuellt referensmaterial i god tid
–       Förse granskare med allmänna granskningsinstruktioner
–       Tydliggöra granskningsroller och aspekter att belysa per granskare
–       Bifoga mall för granskningsprotokoll på bra format så att granskare slipper sitta och klipp&klistra kravtexter och kravidentifierare

…blir inte alltid mötet som man tänkt. Vad är det då som fallerar? Problemet är att få granskare att verkligen lägga ned den tid som behövs för att uppnå rätt kvalitetsnivå.  Ett uteblivet granskningsprotokoll innebär med all sannolikhet inte att kravspecifikationen är perfekt. Vad gör man då?

Man kan inta den militanta inställningen och vid mötets början fråga hur många timmar som varje deltagare lagt ned och om de hunnit granska enligt instruktion. Finns det för lite förberedelse så flyttar man fram mötet. Ofta är ju inte detta en framkomlig väg, man har deadlines att möta.  Möten över landsgränser och kulturer påverkar dessutom hur man kan agera.

Personligen tror jag att man måste bearbeta nyckelgranskarna i god tid, helt enkelt prata med dem och få dem att inse att det är en viktig aktivitet och att kvalitén är beroende av deras insats. Att verkligen få dem att förstå att de är utsedda till nyckelpersoner och säkerställa att de avsätter tid i kalendern. Det tar tid, men det är väl investerad tid.
It is all about communication….

/Cecilia Essén, Require AB

3 reaktioner till “Hur få kvalitet i kravgranskning?”

  1. Hej Sara,
   Ett granskningsprotokoll kan se ut på många olika sått, så klart, beroende på hur specen man ska granska ser ut och är strukturerad.
   En variant som jag har använt är en enkel excel-lista som helt enkelt består av två kolumner, en med kravens ID-nummer och en kolumn för granskningskommentarer.
   Har man kraven i ett kravhanteringsverktyg kan man lägga in fält för granskningskommentarer i databasen.
   Tyvärr är det inte alltid som kraven är välstrukturerade. Det kan t.ex. vara löpande text i ett word-dokument. Då tycker jag ofta att det är bra att använda words inbyggda funktioner för granskning och spårbarhet. Då kan alla granskare kommentera direkt i dokumentets marginal med namn och tidpunkt för kommentaren.
   Det var bara några förslag. Olika metoder funkar bra eller dåligt i olika situationer.
   Lycka till!

 1. En rolig anekdot på temat som jag hört var om en projektledare som kallat till en design review.
  Längst fram i mötesrummet hade han ställt en skål med kakor och i slutet av granskningsinstruktionen hade han skrivit att alla som läst och granskat skulle ta en kaka direkt när de kom till mötet.
  Bara en person tog en kaka och projektledaren ställde in mötet….
  Det är ett sätt att göra det på. 😉

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *