Är LOU verkligen ett hinder?

Svårigheter med LOU och ett förslag på lösning

Till och från skrivs det en del om Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och vad den får för konsekvenser och vilka problem den ställer till med vid upphandlingar. Många av de som debatterar detta är representanter för upphandlande myndigheter av olika slag. Ibland ställs det krav på att förändra lagen så att det ska bli lättare att upphandla så man får det man vill ha.

På ytan så kan det vara ett attraktivt sätt att se på det. Om vi ändrar lagen så att vi får större frihet att välja vad vi vill så blir allting lättare och bättre. Problemet är dock själva anledningen till att vi har LOU över huvud taget, nämligen för att motverka korruption och nepotism. Pengarna som de upphandlande myndigheterna använder är inte deras egna. Det är allas pengar och det är myndigheternas ansvar att använda dem på bästa möjliga sätt.

Visst kan det finnas saker i lagen som kan förenklas men som jag ser det ligger inte problemet i LOU utan i hur man arbetar med den.

Den gängse uppfattningen är att man måste köpa det billigaste alternativet och att man inte kan ta hänsyn till saker som miljö, närproduktion och kvalitet. Men om man läser lagen (ganska ofta får jag känslan att många debattörer inte har gjort det) så är det tydligt att det inte är fallet.

Fortsätt läsa Är LOU verkligen ett hinder?

En oväntad upptäckt

På sista tiden har det pågått lite diskussion om use cases (UC) och user stories (US). När ska man använda vad och vad är för- och nackdelarna med respektive metod. I det här inlägget kommer jag inte gå in på några djupa detaljer om detta utan jag vill dela med mig av en intressant upptäckt jag gjorde nyss.

En sak brukar de flesta vara överens om och det är att User Stories handlar om kommunikation. En US är inte bara ett annat sätt att skriva krav på utan det är mer än så. Man tvingas att tillsammans fundera på vilken den verkliga intressenten är och vad som faktiskt är dennes verkliga behov. Därför är det viktigt att arbetet med att formulera US är en gemensam aktivitet med representanter från alla delar av projektet. Tyvärr är det ju så att metoder kan missförstås (och ibland missbrukas medvetet)…

Fortsätt läsa En oväntad upptäckt

En elefant i rummet

Hej Branschen,

Jag är inte helt säker, men jag tror att det står en elefant i rummet! Ni vet en sån där jobbig grej som alla vet finns men som ingen vågar nämna för man är inte säker på att de andra ser den. Jag ser den i alla fall. Jag ska beskriva den, så får vi se om ni också tycker att det är en elefant, eller om det kanske bara är en dammråtta.

Elefanten jag pratar om är det här med terminologi för kravhantering. I vårt arbete svänger vi oss med en massa fina ord för att beskriva saker och utgår från att alla andra förstår vad vi menar. Men är det alltid så? Nej, självklart inte. Efter 10 år som kravhanterare har jag kommit att inse att många av oss faktiskt använder ord väldigt olika.

cartoon-elephant-md

Fortsätt läsa En elefant i rummet

Mer om krav i offentlig upphandling

Lagändringar och förenklade rutiner är bra men redan idag skulle Staten kunna spara miljarder bara genom att tänka på hur man formulerar sina krav.

Som jag har skrivit om tidigare så lade Statens Offentliga Utredningar (SOU) fram en rapport med titeln ”Goda Affärer – En strategi för hållbar offentlig upphandling”.

I rapporten nämns många bra förslag som kan underlätta för anbudsgivarna. Självklart stödjer vi åtgärder som tydligare annonsering av upphandlingar och höjda gränsvärden men detta är åtgärder som behöver behandlas politiskt och tar tid att införa. Finns det då inget som kan göras redan nu? Svaret är ett självklart jo.

Fortsätt läsa Mer om krav i offentlig upphandling

Attityder till kravhantering – Sammanfattning av föreläsning

Nyligen föreläste jag på konferensen ”Från Krav till System” på temat attityder till kravhantering. Här kommer en sammanfattning för alla er som inte var där. Håll till godo!

Jag får ofta frågan om vårt sätt att se på kravhantering fungera ihop med agila utvecklingsmetoder, såsom SCRUM m.fl. Jag förstår självklart vad dem vill veta med frågan men jag har aldrig tyckt att den är särskilt relevant.  Låt mig förklara.

Man startar och driver projekt för att någon vill att något ska bli bättre. Med bättre menar jag Fortsätt läsa Attityder till kravhantering – Sammanfattning av föreläsning

Vad är ingenjörsmässigt?

En gång när jag för hundratusende gången hos en kund tjatade om att vi måste göra kraven otvetydiga, och helst mätbara, fick jag en raljerande kommentar av en annan konsult i projektet. Han himlade med ögonen och sa nåt i stil med ”Ja, ja. Det låter ju bra men det fungerar inte så i praktiken. Det vet jag, för jag har faktiskt jobbat med det här i många år”. Vid tillfället kom jag givetvis inte på någon dräpande kommentar men igår kom jag att tänka på händelsen igen, trots att det är ganska många år sedan.

civilingenjor580

Det som slog mig är att det är en ganska vanlig inställning till specifikationsarbetet. Alltså att det inte är nödvändigt, eller ens önskvärt, att vara tydlig i sina krav. Iallafall när det gäller krav i textform…

Fortsätt läsa Vad är ingenjörsmässigt?

Kravhantering i offentlig upphandling

Nästan alltid när vi pratar om kravhantering så gäller det utveckling av produkter av något slag. Ofta IT-system. En aspekt av kravhantering som däremot ofta hamnar i skymundan är dess roll i upphandling. Det tycker jag är tråkigt. Företag och organisationer har jättemycket att vinna på att se över hur de specificerar sina krav i upphandlingar. Detta gäller i synnerhet våra Statliga verk, som upphandlar varor och tjänster för många miljarder varje år.
I våras blev Statens Offentliga Utredningar (SOU) klara med en 700 sidor lång rapport där de analyserat problem och förbättringsområden i Svensk offentlig upphandling. Självklart handlar den inte bara om krav men en av de tyngsta punkterna är faktiskt att myndigheterna har mycket pengar att spara på att arbeta bättre med krav och kravhantering. Fortsätt läsa Kravhantering i offentlig upphandling

Hypoteser istället för kravinsamling?

I den här artikeln beskriver författaren en alternativ metod till ”traditionell” kravinsamling. ”Traditionell” kravinsamling hänvisar här till en kort, fristående aktivitet i början av ett projekt som resulterar i en dåligt underbygg kravspec som sedan inte ändras eller knappt används i projektet. Jag håller med om att en sådan kravinsamling är helt fel och i princip håller jag med om författarens alternativa metodbeskrivning.

Däremot är det som vanligt i de allra flesta IT-projekt enbart fokus på funktioner, eller egentligen inte ens funktioner. Det exempel som beskrivs är ju en direkt lösning på ett problem. Författarens metod löser detta delvis genom att beskriva ett sätt att effektivt och iterativt testa att den lösning man håller på att ta fram genererar värde för intressenterna. Fortsätt läsa Hypoteser istället för kravinsamling?

Kravhantering och LEAN

I kommentarerna till mitt förra inlägg här på kravbloggen så tycker jag att det blir tydligt att kravhantering har lite olika syften i olika skeden i ett projekt. Till att börja med är det givetvis viktigt att ha kontroll på kraven och dess kvalitet under projektets gång. Man måste ha en tillräckligt detaljerad kravspec för att kunna utveckla eller handla upp.

Däremot tror jag att kravhanteringens roll i de tidigare skedena ofta missas eller förbises och här tror jag att det finns stora vinster att göra. Jag tror också att kravhanteringsdisciplin i sig har mycket att vinna på att snegla på andra områden, t.ex. Lean Product Development (LPD) och Lean Startup. Just kopplingen till olika Lean-filosofier tror jag kan föra kravhanteringen framåt en bra bit. Fortsätt läsa Kravhantering och LEAN

Kravhantering som ekonomiskt verktyg

Ekonomi handlar om att skapa nytta och värde genom att hushålla med och effektivt använda resurser.” Citatet kommer från en grundläggande lärobok om företagsekonomi. Definitionen består av två delar. Dels syftar ekonomi på att skapa nytta och värde och dels ska det göras med ett effektivt utnyttjande av resurser.

En annan tes från företagsekonomin säger att det företag som producerar den bästa tjänsten eller produkten med minst utnyttjande av resurser kommer att klara sig bäst. Fortsätt läsa Kravhantering som ekonomiskt verktyg