Expert på vadå?

”Vi hade ju alla experter med i referensgruppen, ändå blev ingen av dem nöjd med lösningen.” Det är vad en av mina uppdragsgivare sa första dagen på ett av mina uppdrag. Min övertygelse är att det var just det som var problemet, de hade alla tekniska experter med, men inga BA-resurser tillsatta för att kommunicera och hantera expertisen. Fortsätt läsa Expert på vadå?

4 avslutande frågor att ställa till intressenter

Efter att ha tipsat om inledande och förtydligande frågor att ställa till intressenter så avslutar vi med fyra avslutande frågor att ställa vid intressentintervjuer eller andra insamlings- och analyssituationer. Fortsätt läsa 4 avslutande frågor att ställa till intressenter

5 förtydligande frågor att ställa till intressenter

I mitt förra inlägg tog jag upp några frågor som är bra att ställa när man kommer in i ett projekt. I det här inlägget tar jag upp exempel på frågor som man kan ställa för att få ut mer eller ny information från de intressenter man jobbar med. Ofta handlar det om varianter på samma frågor, men det kan ändå vara bra att ha några i bakhuvudet. Fortsätt läsa 5 förtydligande frågor att ställa till intressenter

5 inledande frågor att ställa till intressenter

När man jobbar med att ta fram kraven i ett projekt så försöker man ofta få fram så mycket information som möjligt från intressenterna. Vilka frågor man ska ställa är givetvis beroende på när man kommer in i projektet, vilken roll man har, vem man intervjuar m.m. Några frågor är däremot alltid bra att ställa, för att få ut så mycket relevant information som möjligt om kraven, problemet och lösningen.

I det här inlägget tar jag upp några frågor som är bra att ställa i inledningsfasen när man kommer in och ska jobba med kraven eller verksamhetsanalys i ett projekt. Fortsätt läsa 5 inledande frågor att ställa till intressenter

Hur kravhantering hjälper företag bli grönare

Det blir allt vanligare att företag ser över hur de kan minska sin miljöpåverkan eller bidra till en grönare utveckling. Google köper upp energiföretag som tillverkar förnyelsebar energi, bland annat köper de vindkraft från Sverige för att försörja sin anläggning i Finland. Svenska regeringen meddelade i våras att satsningarna mot gröna investeringar kommer öka framöver.Eco Leaves and Green Wave Vector

På ytan kan det verka som det finns många tips och användbara idéer för att göra sitt företag grönare, Fortsätt läsa Hur kravhantering hjälper företag bli grönare

Krav och kommunikation

Wikipedias artikel om kommunikation inleds med meningen ”Kommunikation är en process för att överföra information från en punkt till en annan”. Jag menar att kravhantering kan fylla en liknande funktion, en stor anledning att jobba med kraven i sina projekt eller organisationer är just för att säkerställa överföringen av information.

När människor kommunicerar med varandra så utgör de faktiska orden en del av kommunikationen, kroppsspråk och tonfall påverkar utöver orden*, och det finns en mängd andra faktorer som påverkar (Kravexperten har ett inlägg om muntlig och skriftlig kommunikation). Fortsätt läsa Krav och kommunikation

Några böcker om kravhantering

Kravhantering är ett relativt nytt område att specialisera sig inom, och det märker man på utbudet och innehållet i de böcker som finns om ämnet. De flesta böckerna handlar om kravhantering för IT, men några böcker hanterar kravhantering som ett mer universellt område. Jag har läst tre sinsemellan olika böcker, Kravhantering för IT-system, Mastering the Requirements Process och Systems Engineering: Priniciples and Practice.

Books
Tre böcker som åtminstone delvis handlar om kravhantering 

Fortsätt läsa Några böcker om kravhantering

Kravhantering i julhandeln

Som ny inom kravhantering har jag fått flera frågor om vad kravhantering egentligen är, och om det inte är något man bara sysslar med inom systemutveckling. Precis som med många andra saker så är det först när man börjar jobba med det som man ser hur vanligt det faktiskt är.

Kravhantering handlar om att identifiera intressenterna, och att specificera intressenternas förväntningar på uppgiften eller produkten. De är först när man vet vilka som är berörda av produkten och vad de vill ha ut av den som man kan ta fram förslag på hur man når dit. Fortsätt läsa Kravhantering i julhandeln