Utmana Status Quo – Vilken strategi har du i en föränderlig värld?

De flesta av oss har lärt oss att sträva efter att vara effektiva på jobbet. Att implementera processer är en del av den strävan. Processer reducerar risken i en organisation, men varje lager av processer reducerar också förmågan att vara agil och lean, och kanske framförallt förmågan att vara anpassningsbar till möjligheter och hot.

Men i en snabbt föränderlig värld där vi inte längre kan förutspå framtiden och prognoser inte håller så borde fokus skifta till flexibilitet och motståndskraft.

Med tanke på ovanstående, så skulle jag vilja påstå att vi helt enkelt inte längre ska ha effektivitet som ledstjärna och ett mål att sträva efter. Det kanske till och med är tvärtom?

Fortsätt läsa Utmana Status Quo – Vilken strategi har du i en föränderlig värld?

Kontinuerligt lärande? – Utmana Status Quo

Bakgrund 

I mitt tidigare yrke utvärderade jag arbetslösas kompetenser i relation till deras yrke och i mötet identifiera eventuella funktionsvariationer genom en dialog med personen i fråga. Det var en nödvändig analys för att kunna bedöma vilken insats som behövdes i nästkommande anställning. Att hantera människor med olika typer av funktionsvariationer kräver en viss kompetens som jag erhöll i mötet med kunderna men även genom internutbildningar av psykologer. Lärdomar om människors kroppsspråk och känslouttryck för att förbättra min egen kommunikation har varit ovärderliga insikter.  Efter tio år i yrket har jag mer än 8000 arbetstimmar i dialog med kund, där jag behövt applicera dessa kunskaper i varje enskilt möte.  

Jag beskriver arbetstiden för att ge dig som läsare en bättre bakgrund av min yrkesnivå och kunskap av människors dagliga kamp i den utsatta situation som det innebär att inte längre upprätthålla Status Quo i form av en anställning.

Fortsätt läsa Kontinuerligt lärande? – Utmana Status Quo

Challenge Status Quo – getting to know your colleagues

In December last year I had the fortune to become part of a development team. The last few years my position haven’t “allowed me” to work in a team set-up, that a scrum team embodies. I came to realize how much I’ve missed it! The social aspect and the support that a team really creates became obvious to me.  

Read MORE

”Common sense” – Challenge Status Quo – Let’s go “all in”! (Part IV)

Author: Joakim Marias 

Robert started this series with Let’s go “all in”! And in that blog post he mentions going all in without questioning, without adapting to your abilities, context or without applying some common sense. 

Common sense is something people often use to value other people’s actions and behaviors. Completely disregarding their own behaviors. Or rather, Common sense for them is a projection onto others as something that should be applied in all situations. As if that would be a miracle cure.

But what is common sense? 

This is the definition of “common sense” according to dictionary.cambridge.org: 

 “The basic level of practical knowledge and judgment that we all need to help us live in a reasonable and safe way”. 

Fortsätt läsa ”Common sense” – Challenge Status Quo – Let’s go “all in”! (Part IV)

”The Need to Belong” – Challenge Status Quo – Let’s go “all in”! (Part III)

The Need To Belong

The Need to Belong 

The Need to Belong is the strongest one of the drives and the easiest (relatively speaking) way to drive a person forward to the end goal and success.  It might sound simple (common sense) when you read it to understand that we are social animals and thus want to belong to other humans that we feel that we belong to.  

But what is the downside of this human drive?  

Well, ask yourself these questions: 

  • Will the team members question the team manager or others within the team?  
  • Will they “question status quo” if they feel something is skewed or off?  

Well, this drive hampers that possibility. Since questioning might put you outside of the group and working against the need for belonging.  

Fortsätt läsa ”The Need to Belong” – Challenge Status Quo – Let’s go “all in”! (Part III)

”Habits” – Challenge Status Quo – Let’s go “all in”! (Part II)

Author: Joakim Marias 

Robert summoned it up very well in that we tend to go all in and soon thereafter fail in a grand way.  Don’t get me wrong. I would argue that it is good to fail, and people do that every day as a part of everyday life. If I am not mistaken, Google admits that they fail nine times out of ten.  

Do not forget that you daily fail in repetitive tasks that you thought you already did perfectly. And that’s because you’re human. Humans are not robots. 

Through failure we find understanding about what works in what we currently are testing out. That is true even when quitting a use of a drug. We try and try again to quit smoking. Most people succeed. 

So, what is it that Robert is talking about? 

Fortsätt läsa ”Habits” – Challenge Status Quo – Let’s go “all in”! (Part II)

Mental models of humans

Author: Joakim Marias

Have you ever felt like your company is going nowhere with its IT development or struggling to pick up pace? Have you had a frustrating conversation with coworkers about the topic, “Why are we not moving forward more quickly? “. Well, it might just have to do with a number of mental models that humans create in their own head to make the person more effective throughout the day. 

Thus, the known expression “It is hard to teach an old dog to sit! “.

Fortsätt läsa Mental models of humans