Challenge Status Quo – getting to know your colleagues

In December last year I had the fortune to become part of a development team. The last few years my position haven’t “allowed me” to work in a team set-up, that a scrum team embodies. I came to realize how much I’ve missed it! The social aspect and the support that a team really creates became obvious to me.  

Read MORE

”Common sense” – Challenge Status Quo – Let’s go “all in”! (Part IV)

Author: Joakim Marias 

Robert started this series with Let’s go “all in”! And in that blog post he mentions going all in without questioning, without adapting to your abilities, context or without applying some common sense. 

Common sense is something people often use to value other people’s actions and behaviors. Completely disregarding their own behaviors. Or rather, Common sense for them is a projection onto others as something that should be applied in all situations. As if that would be a miracle cure.

But what is common sense? 

This is the definition of “common sense” according to dictionary.cambridge.org: 

 “The basic level of practical knowledge and judgment that we all need to help us live in a reasonable and safe way”. 

Fortsätt läsa ”Common sense” – Challenge Status Quo – Let’s go “all in”! (Part IV)

”The Need to Belong” – Challenge Status Quo – Let’s go “all in”! (Part III)

The Need To Belong

The Need to Belong 

The Need to Belong is the strongest one of the drives and the easiest (relatively speaking) way to drive a person forward to the end goal and success.  It might sound simple (common sense) when you read it to understand that we are social animals and thus want to belong to other humans that we feel that we belong to.  

But what is the downside of this human drive?  

Well, ask yourself these questions: 

  • Will the team members question the team manager or others within the team?  
  • Will they “question status quo” if they feel something is skewed or off?  

Well, this drive hampers that possibility. Since questioning might put you outside of the group and working against the need for belonging.  

Fortsätt läsa ”The Need to Belong” – Challenge Status Quo – Let’s go “all in”! (Part III)

”Habits” – Challenge Status Quo – Let’s go “all in”! (Part II)

Author: Joakim Marias 

Robert summoned it up very well in that we tend to go all in and soon thereafter fail in a grand way.  Don’t get me wrong. I would argue that it is good to fail, and people do that every day as a part of everyday life. If I am not mistaken, Google admits that they fail nine times out of ten.  

Do not forget that you daily fail in repetitive tasks that you thought you already did perfectly. And that’s because you’re human. Humans are not robots. 

Through failure we find understanding about what works in what we currently are testing out. That is true even when quitting a use of a drug. We try and try again to quit smoking. Most people succeed. 

So, what is it that Robert is talking about? 

Fortsätt läsa ”Habits” – Challenge Status Quo – Let’s go “all in”! (Part II)

Challenge Status Quo – Let’s go “all in”! (Part I)

A new year and with that comes New Year´s resolutions! The ultimate “Challenge Status Quo”! 

”2020, THIS will be the year that I will … ”

… and then you go “all in” with the ambition to change “everything”. But by March you have lost your stamina and you are back doing what you’ve always done. Does that feel familiar? 

I can see similarities to how business initiatives are approached – It’s quite often that you go in with an “all in” approach, things should be by the book full steam ahead, and less consideration is done to the specific context and common sense is easily left aside.  

So, why do we do this?  

More

Mental models of humans

Author: Joakim Marias

Have you ever felt like your company is going nowhere with its IT development or struggling to pick up pace? Have you had a frustrating conversation with coworkers about the topic, “Why are we not moving forward more quickly? “. Well, it might just have to do with a number of mental models that humans create in their own head to make the person more effective throughout the day. 

Thus, the known expression “It is hard to teach an old dog to sit! “.

Fortsätt läsa Mental models of humans

Vad kan vi lära oss från matlagning – Om att få något att se aptitligt ut

Ni har väl hört uttrycket – man äter med ögonen? Maten ska inte bara smaka bra den ska också se god och tilltalande ut för den som äter den. Ibland glöms just detta bort.

Om jag ska göra en köttfärssås till min 7 åring så har jag i massor med grönsaker, men min erfarenhet säger mig att för att undvika diskussioner kring vad som är i och istället ha fokus på hur god den är så mixar jag grönsakerna. Jag anpassar min presentation till målgruppen så att fokus hamnar rätt.

På samma sätt är det med krav – bara för att informationen finns där och till och med är rätt så betyder det inte att den ska visas upp. Både detaljeringsnivå och syntax bör anpassas, då både målgrupp och mognad/tidpunkt spelar en roll i utformningen.
Fortsätt läsa Vad kan vi lära oss från matlagning – Om att få något att se aptitligt ut

Lever man som man lär?

För mig är det en stark drivkraft att förstå hur min insats har påverkat ett initiativ, såväl utifrån projektets framdrift som den slutliga lösningen. Med det som utgångspunkt försöker jag se hur jag kan förbättra mitt sätt att arbeta som kravanalytiker. 

Nu är det över två år sedan jag senast skrev mitt senaste inlägg på kravbloggen. Sedan dess har jag varit fullt upptagen som kravanalytiker i ett större uppdrag. När jag började närma mig slutet kom jag att titta igenom mina gamla blogginlägg. Det fick mig att reflektera över hur väl hade jag själv hade lyckats att leva upp till budskapet i mina inlägg. Är det alltid så lätt att trots sin erfarenhet sätta upp förutsättningarna för sitt arbete enligt de principer som jag redogjort för?

Det här inlägget tänkte jag därför göra till en form av retrospective på min egen insats där utgångspunkten är mina tidigare inlägg!

Fortsätt Läs

Måste vi BÖRJA med VARFÖR?

Tobbe: Jag vill ha en syltbulle!

Robban: Va?

Tobbe: Jag vill ha en SYLTbulle!

Robban: Är du hungrig??

Tobbe: Mmmm… kan inte du SNÄLLA gå och köpa en på Fabrique? Jag swishar!

Fortsätt läsa Måste vi BÖRJA med VARFÖR?

Göra rätt saker, sakerna rätt och sakerna på rätt sätt – tre dimensioner av krav som vi fuskar med

Foto av Staff Sgt. Michael Battles

Nyligen hjälpte jag en startup med kravhantering. Det gick inget vidare då chefen ändå smög in brådskande nya features på post-it lappar och jag kunde inte förstå varför teamet jobbade sena kvällar.

Före det hjälpte jag ett 100 årigt gediget svenskt tjänsteföretag med att, bland annat, coacha produktägarna. Det gick heller inget vidare då produktägarna inte hade tid och behövde sköta sitt riktiga jobb.

Så vad förenar dessa två helt olika organisationer om vi håller oss till krav? Jo, bägge företagen fuskade grovt med flera rubricerade dimensioner av krav (och en hel del annat) och här är min spaning hur dessa kan skapa ett fundament för bra krav. (Givetvis har jag feedbackat detta till respektive företag men det tål att tas upp igen.)

Fortsätt läsa Göra rätt saker, sakerna rätt och sakerna på rätt sätt – tre dimensioner av krav som vi fuskar med