Bättre validering av krav

En sak jag stöter på väldigt ofta är att en stor del av kraven i en specifikation aldrig riktigt valideras av de faktiska intressenterna, det vill säga att kraven verkligen täcker deras specifika behov. Även om mycket tid läggs på själva intressentanalysen och/eller behovsinsamlingen finns det en mängd fel som kan uppstå när behoven omvandlas till faktiska krav. Tolkningar görs, språket används på olika sätt, formuleringar och ord ändras. Det är inte alls säkert att de behov som man så noggrant samlade in nu är fullständigt representerade i den färdiga kravspecifikationen. Resultatet blir ett system som inte motsvarar intressenternas förväntningar. Fortsätt läsa Bättre validering av krav

Kravhantering som ekonomiskt verktyg

Ekonomi handlar om att skapa nytta och värde genom att hushålla med och effektivt använda resurser.” Citatet kommer från en grundläggande lärobok om företagsekonomi. Definitionen består av två delar. Dels syftar ekonomi på att skapa nytta och värde och dels ska det göras med ett effektivt utnyttjande av resurser.

En annan tes från företagsekonomin säger att det företag som producerar den bästa tjänsten eller produkten med minst utnyttjande av resurser kommer att klara sig bäst. Fortsätt läsa Kravhantering som ekonomiskt verktyg

Varför sånt fokus på funktionella krav?

Det finns idag ett otroligt fokus på funktioner hos de flesta utvecklande företag. De funktionella kraven tar nästan all tid, trots att det faktiskt inte är funktioner som gör produkten konkurrenskraftig, åtminstone inte till största delen. Alla grävskopor kan gräva. Det som skapar konkurrensfördel är hur bra den gräver, till vilken kostnad, bränsleåtgång och så vidare.

Trots det är fokus är så stenhårt inriktat på funktioner att de krav som inte är funktionella krav kallas i litteraturen för de ”icke funktionella kraven”. Det beskriver alltså bara vad de inte är? De får inte ens ett eget namn. Det är de funktionella kraven – och så de där som inte är det. Fortsätt läsa Varför sånt fokus på funktionella krav?

Överskatta inte kravhanteringsverktygen

Allt fler organisationer köper och implementerar nyare kravhanteringsverktyg. Det finns i dagsläget stor valmöjlighet vad gäller verktyg och konkurrensen mellan dessa blir tuffare och tuffare. Detta är förståeligt då allt fler börjar se stor nytta med dem. Det är såklart en positiv utveckling för oss som tycker om kravhantering och det är helt klart hälsosamt att Office-paketet får lite konkurrens. Fortsätt läsa Överskatta inte kravhanteringsverktygen

Några böcker om kravhantering

Kravhantering är ett relativt nytt område att specialisera sig inom, och det märker man på utbudet och innehållet i de böcker som finns om ämnet. De flesta böckerna handlar om kravhantering för IT, men några böcker hanterar kravhantering som ett mer universellt område. Jag har läst tre sinsemellan olika böcker, Kravhantering för IT-system, Mastering the Requirements Process och Systems Engineering: Priniciples and Practice.

Books
Tre böcker som åtminstone delvis handlar om kravhantering 

Fortsätt läsa Några böcker om kravhantering

Fem faktorer för framgång

Om man säger ordet projekt så finns det säkert lika många definitioner som det finns personer som använder ordet. Iallafall är det väldigt olika hur begreppet används på olika företag. Visst finns det definitioner men ordet är nog ändå ett av de mest missbrukade orden i svenska språket. Dessutom finns det nästan lika många projektstyrningsmetoder som det finns åsikter om projekt.
Trots alla dessa skillnader anser jag att det finns några saker som alla har gemensamt. Det har nämligen visat sig i studier att det finns fem faktorer eller aktiviteter som man inte får glömma i ett projekt, oavsett storlek, bransch eller styrmetod. Exakt hur dessa aktiviteter hanteras kan variera kraftigt men att man har en strategi för dem är absolut nödvändigt. Jag har valt att kalla dem Fem Faktorer för Framgång. Fortsätt läsa Fem faktorer för framgång

Kravhantering i julhandeln

Som ny inom kravhantering har jag fått flera frågor om vad kravhantering egentligen är, och om det inte är något man bara sysslar med inom systemutveckling. Precis som med många andra saker så är det först när man börjar jobba med det som man ser hur vanligt det faktiskt är.

Kravhantering handlar om att identifiera intressenterna, och att specificera intressenternas förväntningar på uppgiften eller produkten. De är först när man vet vilka som är berörda av produkten och vad de vill ha ut av den som man kan ta fram förslag på hur man når dit. Fortsätt läsa Kravhantering i julhandeln

”Vi gör samma fast bättre”

Ett problem många företag som ska utveckla en ny produkt har är att de utgår från den produkt de har på marknaden idag – ”Vi utvecklar samma fast bättre”. I praktiken innebär det att man tar sin gamla produkt och lägger till lite funktionalitet eller förbättrar prestandan något.

Jag anser att det är helt fel väg att gå. Man blir inte världsledande på det sättet. Varför ska man överhuvudtaget utgå från en produkt som redan är gammal? Den stora utmaningen ligger i att definiera vad som behövs i framtiden, oavsett tidigare produkter. Fortsätt läsa ”Vi gör samma fast bättre”

Nu drar vi igång Kravbloggen!

Hej och välkommen till Kravbloggen!

Vi tycker att det pratas för lite om krav, särskilt utanför IT-branschen. Tanken är att det här ska bli en naturlig mötesplats för personer som arbetar med krav och kravhantering. Det kommer att bli både långa och korta texter, diskussion om artiklar och tips på bra konferenser och föredrag.

Har du något du vill dela med dig av? Hör av dig till oss på info@require.se. Vi ser gärna att många skriver gästinlägg, den här bloggen ska vara för alla. Har du inte möjlighet att skriva egna inlägg kan du alltid kommentera andras och bidra till en bra diskussion.

Håll utkik, ett första diskussionsinlägg publiceras snart!

Require AB